Screen(s)                                             Diagram Przebiegu Procesu                     (FC)

Poniżej znajdują się obrazy głownego panelu modułu FC

1 Screen Diagram Procesu 2 Screen FMEA 3 Screen Plan Kontroli 4 Screen Wadliwość

Diagram Przebiegu Procesu (Flow Chart)

Panel wprowadzania informacji o procesie

fc1

Lista operacji procesu wraz z czasami technologicznymi (czerwony kolor wskazuje przekroczenie zakładanego czasu operacji.

fc2

Lista charakterystyk specjalnych obowiązujących w całym procesie.

fc3