Witamy na stronie  Qdoc Software

Qdoc to aplikacja zaprojektowana przez inżynierów jakości firm działających w branży Automotive, stworzona w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na oprogramowanie zarządzające dokumentacją jakościową. Aplikacja Qdoc pozwala w łatwy sposób tworzyć zintegrowane dokumenty jakościowe: Diagram Procesu, PFMEA oraz Plan Kontroli oraz zarządzać nimi w sposób kontrolowany. W programie zaimplementowano także bardzo użyteczne moduły "Menadżer Załączników","Wadliwość Procesu","Rozwój Procesów". Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem programu Qdoc oraz przetestowania darmowej wersji Demo.   

1   Screen Diagram Procesu 2 Screen FMEA 3 Screen Plan Kontroli 4 Screen Wadliwość

Diagram Przebiegu Procesu     (Flow Chart)

Program Qdoc umożliwia tworzenie tabelarycznej postaci Diagramu Przebiegu Procesu z uwzględnieniem kluczowych parametrów procesowych, znaczących charakterystyk zdefiniowanych przez Klienta, czasów technologicznych itp. Zaimplementowane narzędzie "Notatka" pozwala śledzić zmiany lub nastawy procesu przez Właściciela nadzorującego urządzenie lub stanowisko pracy. Każda dodana do Diagramu Procesu operacja powoduje automatyczną aktualizację FMEA oraz Planu Kontroli, ułatwiając nadzór nad całym pakietem dokumentów jakościowych.                                                                                                                                                                                                                                            

Menadżer załączników

W programie Qdoc do każdej operacji Diagramu Procesu możliwe jest dodawanie kluczowych dokumentów i raportów, powiązanych ze stanowiskiem pracy lub urządzeniem. Moduł "Menadżer załączników" pozwala zarządzać :

Instrukcjami procesu, raportami z kwalifikacji, raportami MSA, raportami kalibracji urządzeń, Alarmami Jakościowymi, raportami z corocznych walidacji wyrobów. 

Nowość! Rozwój Procesów

Od dnia 23.04.2017 od wersji 3.0 programu Qdoc został dodany nowy moduł "Rozwój Procesów", przy pomocy którego możliwe jest nadzorowanie zadań ukierunkowanych na poprawę danego procesu lub urządzenia. Czytelna lista akcji z możliwością definiowania osób odpowiedzialnych za problem, dat realizacji i statusów zadań jest niezmiernie pomocna zwłaszcza w nadzorze nad usprawnieniami  nowych procesów i linii produkcyjnych.


Główne funkcje programu Qdoc


FMEA Procesu                         (PFMEA)

Analiza przyczyn i skutków wad procesów produkcyjnych jest bardzo przydatnym narzędziem jakościowym jednak wymaga ścisłego nadzoru i pełnej intergralności z pozostałymi dokumentami jakościowymi. Program Qdoc posiada zaimplementowany moduł zarządzający FMEA zgodny ze standardem AIAG oraz oferuje kilka przydanych narzędzi śledzących wskaźnik RPN oraz akcje korygujące. Aplikacja wyświetla przejrzyste tabele ukazujące TOP RPN/Severity, oraz listy akcji zdefiniowane w celu obniżenia ryzyka wygenerowania błędu w procesie. Dynamiczne przypisywanie definicji do wskaźników Severity, Occurrenece, Detection, ułatwia poprawne ustanawianie wskaźnika ryzyka RPN. 

Wadliwość Procesu

Od dnia 03.01.2017 od wersji 2.8 programu Qdoc został dodany nowy moduł "Wadliwość procesu". Pozwala on na dodawanie do danej operacji procesu, informacji związanych z błędami zaobserwowanymi na wyrobach podczas kontroli. Monitorowanie procesu możliwe jest przy pomocy wskaźników FPY lub PPM. Moduł umożliwia także tworzenie okresowych raportów dotyczących wadliwości poszczególnych procesów, wraz z prezentacją wyników na wykresie Pareto.   

Plan Kontroli Procesu             (Control Plan)

Qdoc umożliwia tworzenie dokumentu Planu Kontroli zgodnego z wymaganiami przemysłu motoryzacyjnego (APQP AIAG). Plan Kontroli stanowi zintegrowaną część aplikacji i jest tworzony automatycznie wraz z kreowaniem poszczególnych operacji procesowych Diagramu Przebiegu Procesu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Wymag sprzętowe programu Qdoc                      > System Windows XP,7,8,10                                > Microsoft Excel (w przypadku eksportu             tabel)